МС представи платформата за наблюдение на цените на храните