Целите на Зелената сделка на ЕС - нулево замърсяване и кръгова икономика