Мирчев: Не сме изгубили надежда, че вторият мандат може да бъде реализиран