Спасителите в политиката. Продължаваме ли да търсим "месията"?