Стотици квестори изнасяли информацията за матурата (ОБЗОР)