Българите притеснени повече за икономическите ефекти от COVID-19