Два пъти повече сигнали за изборна търговия, отчита прокуратурата