Бизнесът заплашва електропреносната мрежа до Германия