80% от децата в училище са ставали жертва на агресия в клас