Петков: Не трябва да сме пасивни консуматори на сигурност, а конструктивни партньори