По-големите ученици се връщат в клас само за часовете по БЕЛ и математика?