Укротяване на опърничавата: В ролята - Деси Цонева