Игри на волята: България (03.09.2023): Визитка на Благомир Мастагарков