Цветан Герасимов: КСНС е абсолютно необходим в тази ситуация