Пеканов: ЕК търси по какъв начин да предоговори условията по ПВУ