Черно море направи резултата класически срещу Септември