Проверяват строителството на лотове 4 и 5 от „Хемус”