Има прилики между самолетните катастрофи в Етиопия и Индонезия