3000 медици във Франция остават без работа заради задължителния здравен сертификат