СЛЕД АТАКАТА: Какъв може да е отговорът на Израел?