Недостиг на легла и медици за лечение на болни от COVID-19 в Кърджали