Демерджиев: Кмет е агитирал в секция, в която синът му е кандидат-депутат