60 000 седмокласници се явяват на матурата по български език