ТУРИЗЪМ НА РЪБА: Има ли шанс за оцеляване на бранша?