Асука с/у Лана – Първична сила за жени: 19 октомври, 2020