Капон: Изслушването за Плана за възстановяване е изключително важно