Д-р Максимов: Най-важната мярка е гражданското самосъзнание