Икономист: Не е работа на президента да определя размера на минималната работна заплата