ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БРАНШ: Задължителният PCR тест ни обрича на фалит