Антони Здравков: След 65-ата минута се усети липсата на тренировъчния процес