Георги Черкин с покана за коледен концерт "Свята нощ" - „На кафе” (30.11.2023)