Великобритания: Гласуват 8 предложения за излизане