Интернет приложение ще помага за подаване сигнали в чат