Четири пъти повече карантинирани ученици от началото на учебната година