Лекар: Проблемът наесен ще е как да различим хората с коронавирус и тези с грип