! Тодор Колев - 1,  Как ще ги стигнем американците