Любен Чаталов: От „Осанна” до „Разпни го” – така е конструиран човекът