Проучване на КНСБ: Какъв доход е нужен за месечната ни издръжка