Ясно е кога учениците от горялото училище в Симеоновград ще се върнат в клас