СЛЕД ГРАДУШКАТА: Оглеждат щетите, държавата ще обезщети засегнатите