ДОМАШНО НАСИЛИЕ: Приемната за жертвите отваря в болница в Пловдив