КНДР се закани, че новото им оръжие не може да бъде спряно