Великобритания отчита намаление на заразените, учениците се връщат в училище