Алексиев за интерконектора: Не открихме газ, а неприключили строителни работи