Атмосферата преди битката между „сини“ и „червени“