Игри на волята: България (21.11.2019) - част 1: Нови стратегии в действие