Бориславова: Ротацията ще се случи както е договорена – с минимални промени