Повече от половината реколта от череши е унищожена