Експерт: За джигитите трябва да има смъртно наказание