Червен картон за Еуженио и нажежени страсти в битката за Тракия